La Real Academia Española (RAE) ha convocat, els pròxims dies 20 i 21 de maig, la «I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro», que comptarà amb l’assistència dels directors i presidents de les corporacions integrades en l’ Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), així com nombroses autoritats i responsables d’institucions públiques i privades de l’esfera iberoamericana, titulars i delegats tècnics de les institucions i entitats que constitueixen la xarxa.

La Red Panhispánica, constituïda oficialment el 2022 a Santiago de Xile, cerca fomentar l’ús del llenguatge planer i accessible en la comunicació entre les institucions i la ciutadania.

En 2023 el Grup de recerca de la ciència i de la tècnica – Neolcyt dirigit pel prof. Cecilio Garriga, es va adherir a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.

María Betulia Pedraza, investigadora del programa María Zambrano, qui ha avançat treballs de recerca en aquest camp, és la delegada tècnica del grup Neolcyt en les diverses accions que es realitzin en el marc de la xarxa.

En l’última dècada Neolcyt ha abordat temes del llenguatge planer i accessible, la terminologia de l’administració pública i el desenvolupament d’eines digitals accessibles, com a línies de recerca, i ha tingut com a resultats una tesi doctoral i algunes publicacions acadèmiques rellevants en aquest camp.

El llenguatge planer és també objecte d’atenció de la Xarxa AccessCat (Xarxa d’Innovació en Accessibilitat de Catalunya) coordinada por al UAB, en la qual el grup Neolcyt participa.

Més informació:

https://neolcyt.net/

https://www.rae.es/la-institucion/red-panhispanica-de-lenguaje-claro

https://www.accesscat.net/ca