La professora Sònia Boadas dirigirà el projecte Thal-IA («Patrimonio teatral áureo: inteligencia artificial y fotografía espectral») al Departament de Filologia Espanyola de la UAB.

Sònia Boadas ha aconseguit una «Ayuda para incentivar la Consolidación Investigadora 2023» del Ministeri de Ciència i Innovació pel seu projecte Thal-IA. Es tracta d’un projecte interdisciplinar que vol aprofundir en la creació del text teatral del Segle d’Or amb l’ajuda de la Intel·ligència Artificial i de noves tecnologies fotogràfiques.

El projecte està finançat amb 281.500 euros i es desenvoluparà en el marc del Departament de Filologia Espanyola.