Publicació de la documentació per a les eleccions a la Direcció del Departament

Un cop obert el procés per a l’elecció de la Direcció del Departament, que tindrà lloc el dijous 23 de febrer de 2023, el Departament de Filologia Espanyola publica el cens electoral i la resta de documents necessaris.

D’acord amb la convocatòria i calendari d’eleccions a Director/a del Departament de Filologia Espanyola que en data 13 de desembre de 2022 van ser aprovats pel Consell de Departament, us fem saber que es proclama de forma definitiva la candidatura de la Dra. Marta Prat Sabater, i la proclamació definitiva del cens electoral.

El període de campanya electoral ocuparà del 9 al 22 de febrer de 2023.

Documentació

Cens Electoral 2022
Convocatòria Eleccions (carta de la Direcció actual)
Calendari electoral 2022-2023
Model de presentació de candidatura