COMUNICAT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA

El Departament de Filologia Espanyola manifesta el seu compromís amb la tolerància zero en relació a qualsevol forma d’abús de poder o infracció recollida en  el “Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual” de la UAB. El Departament confia plenament en els procediments establerts per la universitat en relació al protocol esmentat, tot fent seva la declaració de l’Equip de Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, publicada el 22 de març de 2023, en què es manifesta explícitament el suport a les víctimes d’abús de poder, d’assetjament o de violència masclista, i es lamenten les dificultats produïdes per obtenir una reparació efectiva i ràpida. Així mateix, estem completament d’acord amb el comunicat del Rector, publicat el 24 de març de 2023, per a tota la comunitat universitària. 

El Departament de Filologia Espanyola hem transmès a l’alumnat, a través del seus delegats i de les seves delegades, el nostre compromís amb un ensenyament impartit amb professionalitat i en un ambient respectuós.