Fundació Autònoma Solidària
Sessió informativa del PIUNE, Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (NEE)

28 de setembre de 2020
13-14 h: Sessió en línia

En la sessió es donarà la benvinguda als nous estudiants i es donarán a conèixer els serveis que ofereix.

El PIUNE treballa per a que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat. Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorn mental.
La sessió serà online i comptarà amb la participació de tot l’equip del Servei.
El PIUNE ofereix una àmplia guia de serveis a disposició dels estudiants amb discapacitat de la UAB per rebre suport, adaptació i accés a recursos personalitzats durant el curs acadèmic. El servei permet dissenyar un pla personalitzat per a l’estudiant en funció de les seves necessitats: suport a la mobilitat, atenció pedagògica, materials adaptats, intermediació amb el professorat, millora de l’accessibilitat a les aules, etc.
El termini d’atenció al PIUNE  per atendre els alumnes de nou accés és des de setembre al 30 d’octubre .
Cal inscripció prèvia en aquest formulari.