Seminari del professor Pedro Martín Baños

Nebrija y la Biblia Políglota Complutense

Dilluns dia 13 de maig, 11.30h-13.00h, aula P-08 (Ciències Socials i Lletres)

L’humanista Antonio de Nebrija va ser inicialment l’encarregat d’establir el text de la columna Vulgata de la Bíblia Poliglota Complutense (6 vols., 1514-1517) a instàncies del cardenal Cisne-ros. Però sembla que el seu desacord amb els criteris de treball el portaren a retirar-se del pro-jecte, tot i que segurament hi estigué el cas fins al final de la publicació.

Dep. Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
Activitat del projecte docent “Bíblia, Humanisme i Reformes religioses: la Bíblia Poliglota Complutense i la Règia d’Anvers” aprovat pel Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres (UAB) i en col·laboració amb el Dep. d’Història Moderna i Contemporània.

El amuleto de Barcarrota y la tradición mágica europea

Dimarts dia 14 de maig, 11.30-13.00h, Sala de Graus (Facultat de Filosofia i Lletres)

En 1992, durant unes reformes a una casa del poble de Barcarrota (Badajoz), varen ser trobats uns quants llibres, un manuscrit i algun amulet, objectes que havien estat deliberadament empa-redats i, per tant, voluntàriament ocultats. Això passaria entre 1525-1554. Ara ja existeixen di-versos estudis i edicions facsímils d’aquests exemplars, però està per ser definitiva una interpre-tació d’aquest conjunt.

Dep. de Filologia Espanyola
Activitat del C.E.R. Prolope i del Grup de Recerca Consolidat LT&T.