Versión en castellano aquí

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CUENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX posa en marxa el projecte d’innovació docent «GICES XIX COM A EINA D’APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS»

El grup GICES XIX, constituït l’any 1999 i dirigit per Montserrat Amores, ha creat una base de dades instal·lada al seu portal (gicesxix.uab.es) que conté informes de contes del segle XIX i d’autors de relats publicats a la premsa periòdica del segle XIX. Aquests informes inclouen les dades bibliogràfiques bàsiques de les narracions a més de camps com un resum del conte, selecció de paraules clau, una classificació genèrica i un comentari sobre els principals aspectes formals del relat analitzat.
L’activitat preveu el seguiment d’un grup d’estudiants per part de dues professores del Departament de Filologia espanyola, Montserrat Amores i Rebeca Martín, ambdues membres del GICES XIX.
L’objectiu és millorar l’expressió escrita i oral de l’espanyol i la utilització d’eines digitals dins del marc de GICES XIX.
Poden inscriure’s a l’activitat estudiants del grau de Llengua i Literatura espanyoles, del graus filològics combinats amb espanyol i estudiants d’Humanitats.

Les activitats programades són:

 • Una sessió explicativa sobre conte i premsa al segle XIX.
 • Una sessió sobre l’eina GICES XIX i el seu funcionament (presencial i en línia)
 • Una conferència d’un especialista en conte espanyol del segle XIX.
 • Seguiment per part de les tutores del estudiants adscrits a l’activitat.
 • Revisió dels informes elaborats pels estudiants.
 • Sessions per ensinistrar els estudiants en la introducció de les dades a la intranet de GICES (presencial i en línia).
 • Assistència a la Jornada d’innovació docent programada per la Facultat de Lletres.

Els participants hauran de:

 • Redactar cinc informes de contes o d’autors, fent servir les eines digitals; introduir les dades a la intranet de GICES XIX; i, presentar breument les seves tasques i les seves experiències a una jornada programada per les tutores de l’activitat.
 • En acabar l’activitat rebran un certificat, a més de la publicació dels informes signats pels autors a GICES XIX (http://gicesxix.uab.es/).

Data prevista d’inici de l’activitat: 1 de març de 2022.
Data de finalització de l’activitat: 13 de maig de 2022.
Informació i inscripcions fins el 28 de febrer a: montserrat.amores@uab.cat


EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CUENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX pone en marcha el proyecto de innovación docente «GICES XIX COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS TRASVERSALES»

El grupo GICES XIX, constituido en 1999 y dirigido por Montserrat Amores, ha creado una base de datos instalada en su portal (gicesxix.uab.es) que contiene informes de cuentos del siglo XIX y de autores de relatos publicados en la prensa periódica del siglo XIX. Estos informes incluyen los datos bibliográficos básicos de las narraciones, además de campos como un resumen del cuento, una selección de palabras clave, una clasificación genérica y un comentario sobre los aspectos formales del relato analizado.
La actividad prevé el seguimiento de un grupo de estudiantes por parte de dos profesoras del Departamento de Filología española, Montserrat Amores y Rebeca Marín, miembros del GICES XIX.
El objetivo es mejorar la expresión escrita y oral del español y la utilización de herramientas digitales dentro del marco de GICES XIX.
Pueden inscribirse en la actividad estudiantes del grado de Lengua y Literatura españolas, de los grados filológicos combinados con español y estudiantes del grado de Humanidades.

Las actividades programadas son:

 • Una sesión explicativa sobre cuento y prensa en el siglo XIX.
 • Una sesión sobre la herramienta digital GICES XIX y su funcionamiento (presencial y en línea)
 • Una conferencia de un especialista del cuento español del siglo XIX.
 • Seguimiento por parte de las tutoras de los estudiantes adscritos a la actividad.
 • Revisión de los informes elaborados por los estudiantes.
 • Sesiones para adiestrar a los estudiantes en la introducción de datos en la intranet de GICES (presencial y en línea)
 • Asistencia a la Jornada de innovación docente programada por la Facultat de Lletres.

Los participantes deberán:

 • Redactar cinco informes de cuentos o de autores empleando las herramientas digitales; introducir los datos en la intranet de GICES XIX; y, presentar brevemente su trabajo y su experiencia en una jornada programada por las tutores de la actividad.
 • Al acabar la actividad recibirán un certificado, además de la publicación de los informes firmados por los autores en GICES XIX (http://gicesxix.uab.es/).

Fecha prevista de inicio de la actividad: 1 de marzo de 2022.
Data de finalización de la actividad: 13 de mayo de 2022.
Información e inscripción hasta el 28 de febrero en montserrat.amores@uab.cat