Montserrat Amores, VIè Premi a l’Excel·lència Docent de la Facultat i candidata al Premi de la UAB

La Junta Permanent, reunida en sessió ordinària el 14 de febrer, ha aprovat per unanimitat concedir el VIè Premi a l’Excel·lència Docent de la Facultat a la professora Montserrat Amores García, del Departament de Filologia Espanyola.

La professora Monterrat Amores, durant gairebé trenta anys ha impartit classes de llicenciatura i de grau a les titulacions de Filologia Catalana, Humanitats, Graus Filològics Combinats, i, sobre tot, en l’antiga llicenciatura en Filologia Hispànica i a l’actual Grau en Estudis de Llengua i Literatura Espanyoles. Ha estat docent dels antics cursos del programa de doctorat de Filologia Espanyola i, des de la seva creació, del màster oficial en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera, docència que compatibilitza des del curs 2020-2021 amb les classes que imparteix al màster en Humanitats i Patrimoni Digitals d’aquesta Facultat.

Amb el mestratge del professor Sergio Beser es va especialitzar en literatura espanyola moderna, de la qual ha estat l’única docent del Departament de Filologia Espanyola des de la jubilació del reconegut catedràtic fins al curs actual. Com ell, ha esmerçat tots els seus esforços per tal de motivar els estudiants en l’hàbit de la lectura com a forma de coneixement i de desenvolupament de l’esperit crític, tan necessari a l’actualitat, i d’aconseguir que comprenguin els textos en el context social i històric en el qual van ser creats. A més d’apropar les obres literàries als alumnes també des del punt de vista material —com així mateix va aprendre del professor Alberto Blecua—, des de fa anys ha incorporat a la seva pràctica docent l’ús de les noves tecnologies, amb les quals es possible treballar amb manuscrits, proves d’impremta i edicions crítiques. Encara que el comentari de text i d’obres literàries és l’eina didàctica que fa servir més freqüentment a les seves classes, en els darrers anys ha anat introduint noves pràctiques metodològiques, per a la bona implementació de les quals ha realitzat nombrosos cursos de formació organitzats per aquesta universitat. Per la mateixa raó ha participat en diversos projectes d’innovació i de millora de la qualitat docent i ha dirigit dos projectes d’innovació docent, un dels quals s’està desenvolupament actualment. Es tracta del projecte, finançat pel Vicerectorat d’Estudis i d’Innovació Docent de la UAB “Les humanitats digitals i el Romanticisme. Una eina d’aprenentatge de competències”.

Com a docent ha estat també una peça cabdal per a la formació de professorat novell, assumint com a responsable d’assignatures la coordinació del professorat en formació al que ha acompanyat en el disseny dels materials i en el seguiment dels estudiants.

Cal destacar especialment la seva dedicació per tal que l’alumnat s’exerciti de manera avançada en les tasques de comentari de textos, tenint en compte el context social, literari i històric, la llengua de les obres i les seves característiques textuals, en la millor tradició filològica que assegura una bona formació per a la inserció laboral com a editors, crítics/ques literaris/àries o docents a l’Ensenyament Secundari.

Per tots aquests mèrits, la Facultat, a més d’atorgar-li el Premi a l’Excel·lència Docent del Centre, ha presentat a la Dra. Amores com a candidata a rebre el VIè Premi a l’Excel·lència Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona.