Adriana Camprubí Vinyals
“Repertori mètric i melòdic de la nova cantica (segles XI, XII i XIII): de la lírica llatina a la lírica romànica”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Directors: Antoni Rossell / Elena González-Blanco

Dilluns 6 de juliol de 2020, 11:00h
Sala de Graus (B7/052) de la Facultat de Filosofia i Lletres