Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’activitat docent del professorat i l’enquesta sobre les assignatures de grau del primer semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 8 de gener de 2014.
Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.
L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 1. Enquestes d’avaluació de l’actuació docent del professorat

  Ja està activa al Serveis d’Intranet i Aplicacions, l’enquesta d’Avaluació de l’Activitat Docent del professorat els alumnes d’assignatures de teoria de graus i de màsters del primer semestre del curs 2013-2014.
  Els resultats d’aquesta enquesta formen part del sistema d’avaluació institucional dels mèrits docents del professorat.
  L’enquesta estarà activa fins al 8 de Gener del 2014 i ja hi podeu accedir:
  Enquesta d’avaluació de l’activitat docent
  Els resultats estaran disponibles a partir del mes de mar&cecdil; de 2014, en format paper, a les biblioteques de la UAB.

 2. Enquestes d’avaluació de les assignatures de titulacions de Grau

  Ja estan actives al Campus virtual, fins el 8 de gener de 2014, les enquestes d’avaluació de les assignatures de les titulacions de Grau que han tingut docència al primer semestre del curs 2013/2014, a l’adreça https://enquestes.uab.cat/
  La UAB garanteix la confidencialitat dels resultats ja que la identificació personal de l’alumnat -necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i els resultats no estan relacionats, sense possibilitat de connexió.
  Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora en cas que fossin necessàries.
  Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent oqd@uab.cat