16 de desembre de 2019 Consell de Departament ordinari i convocatòria d’eleccions. Aprovació del calendari electoral.
18 de desembre de 2019 Publicació del calendari electoral, del model de candidatura i del cens a la pàgina web del Departament
10 a 24 de gener de 2020 Termini per presentació de candidatures
27 de gener de 2020 Proclamació provisional de candidatures
28-31 de gener de 2020 Presentació de reclamacions a les candidatures i al cens
3-5 de febrer de 2020 Termini per resoldre les reclamacions a la proclamació de candidats i al cens
6 de febrer de 2020 Proclamació definitiva de candidatures i del cens electoral
10-24 de febrer de 2020 Campanya electoral
25 de febrer de 2020 Sessió extraordinària del Consell de Departament per a l’elecció del Director o Directora