Raul Ciannella
Roberta Rambelli i la seva ciència-ficció: camins autorials i estratègies narratives entre l’americanització i la construcció de la identitat»

Defensa de tesi doctoral
Doctorat: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Directores: Teresa López Pellisa i Meri Torras Francés

Data: Dilluns, 25 d’abril de 2022, 10h
DEFENSA SEMIPRESENCIAL

Enllaç Teams