Josephine Swarbrick
«El monstre masculí: la metamorfosi dels homes en el cinema de ciència ficció contemporani»

Defensa de tesi doctoral
Doctorat: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Directora: Sara Martín
Tutor: David Roas

Data: Dimecres, 27 de gener de 2021, 11h
DEFENSA PER VIDEOCONFERÈNCIA

Per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a l’adreça postgrau.files@uab.cat abans del dia 27 a las 10h