Héctor Polls Carmona
«Espai i identitat a la literatura. La construcció d’espais limitats enfront la por a l’infinit: alguns episodis»

Defensa de tesi doctoral
Doctorat: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Direcció: Eduard Vilella

Dia: Viernes, 14 d’octubre de 2022, 10:00h
Lugar: Aula Goytisolo (L/315). Biblioteca d’Humanitats
DEFENSA PRESENCIAL