Alejandro López Chacón
«L’obra literària i filosòfica de Stanislaw Lem. Una lemologia crítica des de l’Escola de Frankfurt»

Defensa de tesi doctoral
Doctorat: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Tutor: Antonio Penedo
Directoa: Iván Gómez García

Data: Dimarts, 27 d’abril de 2021, 16:00h
DEFENSA PER VIDEOCONFERÈNCIA
Enllaç MEET per a l’assistència a la defensa de la tesi