XXVIIes Jornades Pedagògiques sobre l’ensenyament del francès a Espanya
Conferència de Cloenda a càrrec de Francisco Rico: «Cuatro siglos del Quijote francés»
Dimecres 9 de setembre, a les 12:00 hores.
Auditori de la Facultat de Lletres