La profesora Carme Riera ha sido nombrada doctora ‘honoris causa’ por la Universitat de les Illes Balears

Carme Riera

Carme Riera. ANTONIO MORENO . Fuente: El Mundo

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-universitat-de-les-illes-balears-nomena-carme-riera-doctora-honoris-causa-1345697212743.html?noticiaid=1345720138104
http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/20/58aaf7d4e2704e564d8b4583.html